ZAVARIVANJE 2022

ZAVARIVANJE 2022

DRUŠTVO ZA UNAPREĐIVANJE ZAVARIVANJA U SRBIJI – DUZS, član European Federation for Welding, Joining and Cutting organizuje od 12-15. oktobra 2022. godine 32. Savetovanje ZAVARIVANJE 2022. Savetovanje sa međunarodnim učešćem ZAVARIVANJE održava se svake dve godine i predstavlja priliku za…

HSE Zlatibor 2022

HSE Zlatibor 2022

Interes svakog društva, svih subjekata i svakog pojedinca je da se ostvari najviši nivo bezbednosti i zdravlja na radu, da se ljudi, životinje i imovina zaštite od požara, kako bi se neželjene posledice kao što su povrede na radu, profesionalne…

CIRED 2022

CIRED 2022

Nacionalni komitet CIRED Srbije (CIRED Srbija) u saradnji sa nacionalnim komitetima CIRED Crne Gore, Rumunije, i drugim komitetima, kompanijama i stručnjacima iz ostalih zemalja regiona organizovao je 13. savetovanje o elektrodistributivnim mrežama Srbije, sa regionalnim učešćem, od 12. avgusta do…

TSR 2022

TSR 2022

Opasne materije su sastavni deo tehnički visoko razvijenog industrijskog društva i imaju sve širu primenu sa trendom stalnog porasta obima proizvodnje i prometa. Sa jedne strane, opasne materije predstavljaju rizik za čoveka i životnu sredinu, a sa druge potrebu u…

BSLZ 2022

BSLZ 2022

Radovi autora bili su prijavljeni kroz Aplikaciju za elektronsku prijavu radova na www.bslz.org. Autori su mogli prijaviti radove i poster prezentacije. Prihvaćeni radovi i sažeci postera bili su objavlјeni u Zborniku radova, ukoliko su radni uslovi bili ispunjeni. Odluku o…

HSE Konferencija

HSE Konferencija

Edukativni skup iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu, zaštiti od požara i ekologije, održao se u organizaciji HSE Centra na Kopaoniku. Konferencija je pružala jedinstvenu priliku da upoznate kolege i razgovarate o najvažnijim pitanjima iz oblasti bezbednosti i zdravlja,…

UZPS kongres – Online

UZPS kongres – Online

II Međunarodni kongres „Kvalitet života pacijenata i zdravstvenih profesionalaca u sistemu zdravstvene zaštite“, održalo se u online formatu preko ZOOM aplikacije. Kongresje akreditovan od strane Zdravstvenog saveta Republike Srbije. Documents: program-UZPS-2021-finalno program-UZPS-2021-finalno.pdf | pdf | 430 KB | Last Changed: 21/10/2021 10:25am