Zbornik radova HSE 2024

5. Konferencija BEZBEDNOST I ZDRAVLJE NA RADU SA ZDRAVSTVENO-MEDICINSKOG I TEHNIČKO-BEZBEDNOSNOG ASPEKTA, EKOLOGIJE I ZAŠTITE OD POŽARA

18 – 22. mart 2024, Hotel Putnik, Kopaonik

Izdavač: UDRUŽENJE ZA PROMOCIJU ZDRAVLJA, BEZBEDNOSTI I EKOLOGIJE – CENTAR HSE            

Glavni i odgovorni urednik: dr Maja Milošević

Priprema i tehnička obrada: BBN Congress Management d.o.o., Deligradska 9, 11000 Beograd

CIP – Каталогизација у публикацији
Народна библиотека Србије, Београд

331.45/.46(082)(0.034.2)

КОНФЕРЕНЦИЈА „Безбедност и здравље на раду са здравствено-медицинског и техничко-безбедносног аспекта, екологије и заштите од пожара“ (5 ; 2024 ; Копаоник)
    Zbornik radova [Elektronski izvor] / [5.] Konferencija „Bezbednost i zdravlje na radu sa zdravstveno-medicinskog i tehničko-bezbednosnog aspekta, ekologije i zaštite od požara“, 18 – 22. mart 2024, Kopaonik ; [glavni i odgovorni urednik Maja Milošević]. – Beograd : Udruženje za promociju bezbednosti i zdravlјa na radu, ekologije, zaštite od požara, fizičko tehničko obezbeđenje, zaštite od jonizujućih zračenja profesionalno izloženih lica – HSE Centar, 2024 (Beograd : BBN Congress Management). – 1 elektronski optički disk (DVD) ; 12 cm

Sistemski zahtevi: Nisu navedeni. – Nasl. sa naslovnog ekrana. – Tiraž 120. – Abstarcts. – Napomene i bibliografske reference uz radove. – Bibliografija uz svaki rad.

ISBN 978-86-904094-3-3

а) Заштита на раду — Зборници

COBISS.SR-ID 141694729

Leave a Reply

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *