CIRED Srbija – 2024

CIRED Srbija – 2024

14. SAVETOVANJE O ELEKTRODISTRIBUTIVNIM MREŽAMA sa regionalnim učešćem

Nacionalni komitet CIRED Srbije (CIRED Srbija) u saradnji sa drugim komitetima i kompanijama i
stručnjacima iz zemlje i regiona, organizuje 14. Savetovanje o elektrodistributivnim mrežama
Srbije, sa regionalnim učešćem, od 16 – 20. septembra 2024. godine, u Hotelu Grand, Kopaonik,
Srbija.

Važni datumi

Prijem apstrakta / sižea – 26.01.2024.

Obavještenje o prihvatanju apstrakta – 23.02.2024.

Prijem kompletnog rada / referata – 05.04.2024.

Sažeci i radovi se dostavljaju isključivo putem web aplikacije:

radovi.cired.rs

Na gore datoj web stranici, autori se registruju i otvaraju svoj nalog preko kojeg
vrše prijavu kako apstrakta, tako i koautora na radu.

KOTIZACIJA

Puna kotizacija                 150 EUR

Kotizacija za autore          100 EUR

*Cene su izražene bez PDV-a