HSE 2024 – Kopaonik

HSE 2024 – Kopaonik

Konferencija Bezbednost i zdravlje na radu sa zdravstveno – medicinskog i tehničko – bezbednosnog aspekta, zaštite životne sredine i zaštite od požara održaće se od 18. do 22. marta u hotelu Putnik na Kopaoniku. Tematske celine Konferencije su: Sve ostale…

CIRED Crna Gora 2024

CIRED Crna Gora 2024

I CIRED SAVJETOVANJE U CRNOJ GORI CIRED Crna Gora u saradnji sa visokoškolskim institucijama, kompanijama i stručnjacima iz zemlje i regiona, organizuje I Savjetovanje o elektrodistributivnim mrežama Crne Gore, od 10-13. Juna 2024, Budva, Crna Gora. Važni datumi Prijem apstrakta…

CIRED Srbija – 2024

CIRED Srbija – 2024

14. SAVETOVANJE O ELEKTRODISTRIBUTIVNIM MREŽAMA sa regionalnim učešćem Nacionalni komitet CIRED Srbije (CIRED Srbija) u saradnji sa drugim komitetima i kompanijama istručnjacima iz zemlje i regiona, organizuje 14. Savetovanje o elektrodistributivnim mrežamaSrbije, sa regionalnim učešćem, od 16 – 20. septembra…

BSLZ 2024

BSLZ 2024

19. Međunarodna konferencija o Bezbednosti saobraćaja u lokalnoj zajednici biće održana u periodu od 17.-20. aprila na Zlatiboru u hotelu Mona. VAŽNI DATUMI: Prijava tema sa sažetkom*: 01. 12. 2023. Obaveštenje o prihvatanju tema: 11. 12. 2023. Dostava radova i postera*:…

SUDIJE 2024

SUDIJE 2024

XXVII međunarodna naučna konferencija SUDIJE na temu „PROUZROKOVANJE ŠTETE, NAKNADA ŠTETE I OSIGURANJE“ biće održana u periodu od 25. do 27. septembra 2024. godine u Hotelu OMNI u Valjevu .

ENERGETIKA 2024

ENERGETIKA 2024

XXXIX međunarodno Savetovanje ENERGETIKA biće održano u periodu od 25. do 28. juna 2024. godine na Zlatiboru, u hotelu Zlatibor Resort. Uputsvo za pisanje apstrakta kao i ostale podatke vezane za prijavu možete naći u Prvom obaveštenju.

TSR 2024

TSR 2024

Treći naučno-stručni skup „Bezbedan transport, skladištenje i rukovanje opasnim materijama“ održaće se 16. maja 2024. godine u hotelu Sloboda, u Šapcu. Sve informacije vezane za skup i kotizacije možete pronaći u Prvom obaveštenju. Prijave se vrše slanjem prijavnog lista na…