Veštaci 2024

Veštaci 2024

XXIII Simpozijum sa međunarodnim učešćem “Veštačenje saobraćajnih nezgoda i prevare u osiguranju”
7-9. novembar 2024. Hotel Park, Ivanjica, Srbija

Tematske celine:
– Domen rada veštaka saobraćajno-tehničke struke, definisanje uzroka saobraćajnih nezgoda, propusti učesnika saobraćajnih nezgoda i opasna situacija
– Postupak veštačenja saobraćajnih nezgoda sa pešacima
– Primena savremenih softverskih alata za veštačenje saobraćajnih nezgoda
– Prevare u osiguranju (načini, vrste, teh. elementi, prepoznavanje), modeli sprečavanja prevara u osiguranju, procene štete i zaštite od prevara.

Prijava radova
14.06.2024. Prijava radova i dostavljanje apstrakata
28.06.2024. Odluka programskog odbora o prihvatanju apstrakata
30.08.2024. Dostava konačnih radova
13.09.2024. Dostava odluke o prihvatanju radova, odnosno dostava primedbi recenzenata
04.10.2024. Dostava konačnih radova, po uputstvima i primedbama recenzenata

Više informacija možete naći u Prvom obaveštenju

Program marketinga