Zavarivanje 2024

Zavarivanje 2024

DRUŠTVO ZA UNAPREĐIVANJE ZAVARIVANJA U SRBIJI – DUZS, član European Federation for Welding, Joining and Cutting organizuje od 2. do 5. oktobra 2024. godine 33. Savetovanje ZAVARIVANJE 2024 i poziva autore da prijave radove na teme:

(1) KONVENCIONALNI I NEKONVENCIONALNI POSTUPCI ZAVARIVANJA
(2) OSNOVNI, DODATNI I POMOĆNI MATERIJALI
(3) INTEGRITET KONSTRUKCIJA I OSIGURANJE KVALITETA
(4) TEHNIČKA REGULATIVA, OBRAZOVANJE, EKOLOGIJA I ZAŠTITA

VAŽNI DATUMI
Prijava rada uz dostavu naziva i apstrakta (do 300 reči, do 5 ključnih pojmova): 26. april 2024.
Obaveštenje autorima o prihvatanju apstrakta uz dostavljanje uputstva za pisanje rada: 17. maj 2024.
Rok za dostavu radova: 30. avgust 2024.
Obaveštenje o prihvatanju radova i dostava finalnog rada: 13. septembar 2024.

Dodatne informacije možete naći u Prvom obaveštenju:

UPUTSTVO ZA PRIJAVU RADOVA