Vredni ljudi

iza BBN Congress Management kompanije

Branka Bjelica

Vlasnik i počasni savetnik

Marija Marković

Projektni menadžer i kreativna snaga BBN-a

Maja Mandić

Organizator

Đurđija Dramlić

Marketing menadžer

Charlie Cooper

Front-End Dev