Zbornik radova HSE 2024

5. Konferencija BEZBEDNOST I ZDRAVLJE NA RADU SA ZDRAVSTVENO-MEDICINSKOG I TEHNIČKO-BEZBEDNOSNOG ASPEKTA, EKOLOGIJE I ZAŠTITE OD POŽARA 18 – 22. mart 2024, Hotel Putnik, Kopaonik

Read More »

HSE 2024 – Kopaonik

PODRŠKA KONFERENCIJI Ministarstvo za rad, zapošlјavanje, boračka i socijalna pitanja Republike SrbijeMinistarstvo nauke, tehnološkog razvoja i inovacija Republike Srbije PRIJATELJ KONFERENCIJE Konferencija Bezbednost i zdravlje

Read More »

Veštaci 2023

XXII Simpozijum sa međunarodnim učešćem „Veštačenje saobraćajnih nezgoda i prevare u osiguranju“ biće održan u periodu od 2. do 4. novembra u Hotelu Park, Ivanjica.

Read More »

UZPS

III Međunarodni kongres Udruženja zdravstvenih profesionalaca Srbije UTICAJ PANDEMIJE COVID 19 NA FUNKCIONISANJE ZDRAVSTVENOG I OBRAZOVNOG SISTEMA biće održan u periodu od 26. do 29.

Read More »

BSLZ 2024

19. Međunarodna konferencija o Bezbednosti saobraćaja u lokalnoj zajednici biće održana u periodu od 17.-20. aprila na Zlatiboru u hotelu Mona. VAŽNI DATUMI: Prijava tema sa

Read More »

TSR 2024

Treći naučno-stručni skup „Bezbedan transport, skladištenje i rukovanje opasnim materijama“ održaće se 16. maja 2024. godine u hotelu Sloboda, u Šapcu. Sve informacije vezane za

Read More »