ORGANIZACIJA WEBINARA / ONLINE KONFERENCIJA

BBN svojim klijentima nudi mogućnosti organizacije webinara, odnosno online konferencija, putem dostupnih platformi – Zoom, Google Meet, Skype, Microsoft Teams, itd.

Organizacija webinara podrazumeva:

  • obezbeđivanje potrebnog softverskog alata
  • edukaciju učesnika o korišćenju softverskog alata kroz distribuiranje upustva
  • tehničku podršku – hosting, obezbeđvanje neophodne tehničke opreme
  • mogućnost snimanja konferencije, kao i Youtube live stream-a
  • montiranje i obradu video materijala