PROFESIONALNA ORGANIZACIJA DOGAĐAJA - PCO

BBN nudi širok spektar usluga u domenu profesionalne organizacije skupova, kongresa, simpozijuma, konvencija, seminara, skupština, konferencija, konferencija za novinare, promocija, prezentacija, kurseva, okruglih stolova, poslovnih sastanaka…

Naš tim je u potpunosti spreman da samostalno preuzme i izvrši kompletnu organizaciju i nadgledanje toka dešavanja.

U skladu sa potrebama i željama klijenata, organizacija skupa podrazumeva:

 • podnošenje kandidature za dobijanje međunarodnog skupa
 • izrada koncepcije i strategije skupa
 • izrada plana prihoda i rashoda
 • izrada terminskog plana
 • grafički dizajn svih štampanih materijala i web prezentacija
 • marketing (ponuda i animacija sponzora, organizacija i montaža izložbe)
 • promotivne i PR aktivnosti (oglašavanje u medijima, konferencije za štampu, specijalizovane radio i TV emisije, web site i press servis, akreditacija i servisiranje novinara)
 • svečano otvaranje (scenario sa umetničkim programom), društveno-kulturni program (kokteli, ručkovi, svečane večere)
 • visoko kvalifikovani personal
 • najnoviju tehničku opremu
 • nabavku promotivnih materijala (torbe, olovke, suveniri, pokloni i sl.)
 • dekoracija (natpisi, panoi sponzora, cvetni aranžmani, informativne table, putokazi i sl.)
 • turistički programi: smeštaj, transport, ekskurzije, kulturna i društvena dešavanja (koktel dobrodošlice, banket i servis za VIP goste), studijska putovanja, program za pratioce
 • oblikovanje, priprema i štampa memoranduma, koverata, obaveštenja, marketing programa, programa konferencije, zbornik abstrakta, zbornik radova, izveštaja, blokova, ID kartica, diploma, zahvalnica i sertifikata
 • završne radnje (izveštaj, finalni obračun prihoda i troškova)
 • administracija (mejing liste, korespondencija sa autorima i potencijalnim učesnicima, knjigovodstvo)