TSR 2024

TSR 2024

Treći naučno-stručni skup „Bezbedan transport, skladištenje i rukovanje opasnim materijama“ održaće se 16. maja 2024. godine u hotelu Sloboda, u Šapcu.

Sve informacije vezane za skup i kotizacije možete pronaći u Prvom obaveštenju.

Prijave se vrše slanjem prijavnog lista na bbn.pco@gmail.com i bbn@bbn.co.rs. Prijavni list možete preuzeti u nastavku.

Program skupa

Poziv sponzorima/donatorima i sve dodatne informacije vezane za marketinške pakete možete pronaći u Programu marketinga.