BSLZ 2024

BSLZ 2024

19. Međunarodna konferencija o Bezbednosti saobraćaja u lokalnoj zajednici biće održana u periodu od 17.-20. aprila na Zlatiboru u hotelu Mona.

VAŽNI DATUMI:

Prijava tema sa sažetkom*: 01. 12. 2023.

Obaveštenje o prihvatanju tema: 11. 12. 2023.

Dostava radova i postera*: 22. 01. 2024.

Obaveštenje o prvoj recenziji: 12. 02. 2024.

Dostava konačnog rada i postera*: 04. 03. 2024.

Druga recenzija i odluka o prihvatanju: 18. 03. 2024.

Dostavljanje prezentacija: 28. 03. 2024.

*Prijave i radovi se dostavljaju preko aplikacije za elektronsku prijavu radova/postera, koja se automatski zaključava navedenim danima u 24:00č.