CIRED Crna Gora 2024

CIRED Crna Gora 2024

I CIRED SAVJETOVANJE U CRNOJ GORI

CIRED Crna Gora u saradnji sa visokoškolskim institucijama, kompanijama i stručnjacima iz zemlje i regiona, organizuje I Savjetovanje o elektrodistributivnim mrežama Crne Gore, od 10-13. Juna 2024, Budva, Crna Gora.

Važni datumi

Prijem apstrakta / sižea – 15.01.2024.

Obavještenje o prihvatanju apstrakta – 22.01.2024.

Prijem kompletnog rada / referata – 18.03.2024.

Apstrakti i radovi za predstojeće Savjetovanje dostavljaju se isključivo putem online aplikacije:

radovi.cired.me

Na gore datoj web stranici, autori se registruju i otvaraju svoj nalog preko kojeg vrše prijavu kako apstrakta, tako i koautora na radu.

KOTIZACIJA

Autori radova                    180 EUR

Ostali učesnici                   200 EUR

Studenti – autori               besplatna

*Cijene su izražene bez PDV-a

Preliminarni program Savjetovanja

Prijavni list