UZPS Sticky

UZPS

III Međunarodni kongres Udruženja zdravstvenih profesionalaca Srbije UTICAJ PANDEMIJE COVID 19 NA FUNKCIONISANJE ZDRAVSTVENOG I OBRAZOVNOG SISTEMA biće održan u periodu od 26. do 29. oktobra 2023. godine u Hotelu Moravica, Sokobanja.

Veštaci 2023

Veštaci 2023

XXII Simpozijum sa međunarodnim učešćem „Veštačenje saobraćajnih nezgoda i prevare u osiguranju“ biće održan u periodu od 2. do 4. novembra u Hotelu Park, Ivanjica.

CIRED Crna Gora 2024

CIRED Crna Gora 2024

I CIRED SAVJETOVANJE U CRNOJ GORI CIRED Crna Gora u saradnji sa visokoškolskim institucijama, kompanijama i stručnjacima iz zemlje i regiona, organizuje I Savjetovanje o elektrodistributivnim mrežama Crne Gore, od 10-13. Juna 2024, Budva, Crna Gora. Važni datumi Prijem apstrakta…

CIRED Srbija – 2024

CIRED Srbija – 2024

14. SAVETOVANJE O ELEKTRODISTRIBUTIVNIM MREŽAMA sa regionalnim učešćem Nacionalni komitet CIRED Srbije (CIRED Srbija) u saradnji sa drugim komitetima i kompanijama istručnjacima iz zemlje i regiona, organizuje 14. Savetovanje o elektrodistributivnim mrežamaSrbije, sa regionalnim učešćem, od 16 – 20. septembra…

BSLZ 2024

19. Međunarodna konferencija o Bezbednosti saobraćaja u lokalnoj zajednici biće održana u periodu od 17.-20. aprila na Zlatiboru u hotelu Mona. VAŽNI DATUMI: Prijava tema sa sažetkom*: 01. 12. 2023. Obaveštenje o prihvatanju tema: 11. 12. 2023. Dostava radova i postera*:…

SUDIJE 2024

XXVII međunarodna naučna konferencija SUDIJE na temu „PROUZROKOVANJE ŠTETE, NAKNADA ŠTETE I OSIGURANJE“ biće održana u periodu od 25. do 27. septembra 2024. godine u Hotelu OMNI u Valjevu .

ENERGETIKA 2023

ENERGETIKA 2023

XXXVIII međunarodno Savetovanje ENERGETIKA biće održano u periodu od 12. do 15. septembra 2023. godine na Zlatiboru, u hotelu Mona. Više informacija možete pronaći na sajtu saveza energetičara

SUDIJE 2023

SUDIJE 2023

XXVI međunarodna naučna konferencija SUDIJE na temu „PROUZROKOVANJE ŠTETE, NAKNADA ŠTETE I OSIGURANJE“ biće održana u periodu od 20. do 22. septembra 2023. godine u Hotelu OMNI u Valjevu .

HSE Zlatibor 2023

HSE Zlatibor 2023

Pozivamo Vas da uzmete učešće na edukativnom skupu iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu i zaštiti od požara, koji se održava u organizaciji HSE Centra na Zlatiboru. Interes svakog društva, svih subjekata i svakog pojedinca je da se ostvari…