CIRED 2022

CIRED 2022

Nacionalni komitet CIRED Srbije (CIRED Srbija) u saradnji sa nacionalnim komitetima CIRED Crne Gore, Rumunije, i drugim komitetima, kompanijama i stručnjacima iz ostalih zemalja regiona organizovao je 13. savetovanje o elektrodistributivnim mrežama Srbije, sa regionalnim učešćem, od 12. avgusta do…

TSR 2022

TSR 2022

Opasne materije su sastavni deo tehnički visoko razvijenog industrijskog društva i imaju sve širu primenu sa trendom stalnog porasta obima proizvodnje i prometa. Sa jedne strane, opasne materije predstavljaju rizik za čoveka i životnu sredinu, a sa druge potrebu u…

BSLZ 2022

BSLZ 2022

Radovi autora bili su prijavljeni kroz Aplikaciju za elektronsku prijavu radova na www.bslz.org. Autori su mogli prijaviti radove i poster prezentacije. Prihvaćeni radovi i sažeci postera bili su objavlјeni u Zborniku radova, ukoliko su radni uslovi bili ispunjeni. Odluku o…

HSE Konferencija

HSE Konferencija

Edukativni skup iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu, zaštiti od požara i ekologije, održao se u organizaciji HSE Centra na Kopaoniku. Konferencija je pružala jedinstvenu priliku da upoznate kolege i razgovarate o najvažnijim pitanjima iz oblasti bezbednosti i zdravlja,…

UZPS kongres – Online

UZPS kongres – Online

II Međunarodni kongres „Kvalitet života pacijenata i zdravstvenih profesionalaca u sistemu zdravstvene zaštite“, održalo se u online formatu preko ZOOM aplikacije. Kongresje akreditovan od strane Zdravstvenog saveta Republike Srbije. Documents: program-UZPS-2021-finalno program-UZPS-2021-finalno.pdf | pdf | 430 KB | Last Changed: 21/10/2021 10:25am

Zavarivanje 2020

DRUŠTVO ZA UNAPREĐIVANJE ZAVARIVANJA U SRBIJI – DUZS, član European Federation for Welding, Joining and Cutting organizovao je oktobra 2021. godine Savetovanje ZAVARIVANJE 2020 u Kladovu, u hotelu Aquastar Danube. Savetovanje sa međunarodnim učešćem ZAVARIVANJE održava se svake dve godine…

HSE Centar

HSE Centar

Skup iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu i zaštiti od požara održan je u organizaciji HSE Centra na Zlatiboru. Interes svakog društva, svih subjekata i svakog pojedinca je da se ostvari najviši nivo bezbednosti i zdravlja na radu, da…

HSE Divčibare

HSE Divčibare

HSE Centar organizovao je Konferenciju “Bezbednost i zdravlje na radu“ posvećenu unapređenju mera za bezbedan rad na visini u oblasti graeđevine u skladu sa najavom izmene i dopune dela Zakona o BZR,  kroz radionicu koja će obraditi praktičnu primenu sistema…