V Konferencija UPES: SIGURNOST SNABDEVANJA ENERGIJOM

Veštačenje saobraćajnih nezgoda i prevare u osiguranju

II Međunarodni simpozijum STRUČNA GREŠKA

V Conference UPES: SECURITY OF ENERGY SUPPLY

Expertise in traffic accidents and insurance fraud

II International Symposium PROFESSIONAL ERROR

WELDING 2022

HSE Zlatibor 2022

HSE Conference

XXV International Conference "DAMAGE CAUSATION, DAMAGE COMPENSATION AND INSURANCE"