CIRED 2022

CIRED 2022

Nacionalni komitet CIRED Srbije (CIRED Srbija) u saradnji sa nacionalnim komitetima CIRED Crne Gore, Rumunije, i drugim komitetima, kompanijama i stručnjacima iz ostalih zemalja regiona organizovao je 13. savetovanje o elektrodistributivnim mrežama Srbije, sa regionalnim učešćem, od 12. avgusta do 16. septembra 2022, na Kopaoniku, u hotelu Grand.

Kao i prethodnih godina, Savetovanje je bilo kako naučnog tako i komercijalnog sadržaja. Od 142 prijavljena rada prihvaćeno je 108 radova a izložbeni prostor obuhvatao je preko 40 štandova.