TSR 2022

TSR 2022

Opasne materije su sastavni deo tehnički visoko razvijenog industrijskog društva i imaju sve širu primenu sa trendom stalnog porasta obima proizvodnje i prometa. Sa jedne strane, opasne materije predstavljaju rizik za čoveka i životnu sredinu, a sa druge potrebu u savremenom svetu u kojem živimo, te je transport, skladištenje i rukovanje opasnim materijama, iako veoma rizično, svakodnevno prisutno i neminovno. Sve ove aktivnosti sa opasnim materijama predstavljaju permanentan izazov u organizacionom i tehničko-tehnološkom smislu, kao i stalnu pretnju za sve koji na posredan ili neposredan način dolaze u kontakt sa njima.

Stručnom edukacijom učesnici naučno-stručnog skupa stiču nova i dodatna saznanja o opasnim materijama, načinu organizacije prijema, otpreme, prevoza i skladištenja opasne robe u skladu sa važećim propisima i procedurama, bezbednosnim obavezama učesnika u transportu opasne robe (pošiljaoca, prevoznika, primaoca, utovarioca i dr.), podizanju svesti o potencijalnim rizicima i načinu smanjenja istih, bezbednom skladištenju i rukovanju opasnim materijama, opasnom otpadu i načinu reagovanja i obavezama u slučaju akcidentnih situacija.

Naučno-stručni skup je odlična prilika za sticanje novih saznanja, razmenu iskustava i mišljenja putem dinamičnih diskusija u kojima će učestvovati eksperti sa dugogodišnjim i praktičnim iskustvom u prevozu, prijemu, otpremi, skladištenju i rukovanju opasnim materijama. Skup je jedinstvena prilika da se unificiranom primenom odgovarajućih normativnih akata o transportu opasne robe preduzmu preventivne mere kojima će se smanjiti potencijalni rizici po život i zdravlje ljudi, zagađenje životne sredine i materijalna dobra.

POTPIS

Prof. dr Siniša Sremac

Fakultet tehničkih nauka

Univerzitet u Novom Sadu, Srbija

Documents:

Program-marketinga

Program-marketinga.pdf | pdf | 359 KB | Last Changed: 10/03/2022 10:00am

Prijavni-list-TSR-2022

Prijavni-list-TSR-2022.doc | doc | 327 KB | Last Changed: 10/03/2022 10:00am

Program-TSR-2022

Program-TSR-2022.pdf | pdf | 652 KB | Last Changed: 29/04/2022 7:41am