BSLZ 2022

BSLZ 2022

Radovi autora bili su prijavljeni kroz Aplikaciju za elektronsku prijavu radova na www.bslz.org. Autori su mogli prijaviti radove i poster prezentacije. Prihvaćeni radovi i sažeci postera bili su objavlјeni u Zborniku radova, ukoliko su radni uslovi bili ispunjeni. Odluku o načinu izlaganja rada na konferenciji donosi Naučno-programski odbor. Jedan autor mogao je biti na najviše tri rada odnosno postera, od čega kao prvi autor na najviše dva rada odnosno postera.

Documents:

PO-BSLZ-2022-latinica-compressed

PO-BSLZ-2022-latinica-compressed.pdf | pdf | 968 KB | Last Changed: 21/10/2021 11:10am

First-Ann-RSLC-2022-compressed

First-Ann-RSLC-2022-compressed.pdf | pdf | 971 KB | Last Changed: 21/10/2021 11:10am

PO-BSLZ-2022-CIR-compressed

PO-BSLZ-2022-CIR-compressed.pdf | pdf | 980 KB | Last Changed: 21/10/2021 11:10am