ENERGETIKA 2022

ENERGETIKA 2022

ENERGETIKA 2022 – DUGOROČNI I KRATKOROČNI IZAZOVI ZAPOČETE ENERGETSKE TRANZICIJE U SRBIJI / oblasti od interesa:

  1. OBNOVLJIVI IZVORI ENERGIJE (SUNCE, VETAR, VODA, BIOMASA, BIOGAS, GEOTERMALNA ENERGIJA…);
  2. KONVENCIONALNA ENERGETIKA I NJENO SUOČAVANJE SA ENERGETSKOM TRANZICIJOM;
  3. POVEZIVANJE ELEKTROENERGETSKOG SEKTORA SA SEKTORIMA GREJANJA, TRANSPORTA I INDUSTRIJE;
  4. ELEKTROENERGETSKE MREŽE I TRŽIŠTA U ENERGETICI;
  5. ENERGETSKA EFIKASNOST (DOMAĆINSTVA, KOMUNALNI SEKTOR, INDUSTRIJA, ZGRADARSTVO…);
  6. NOVE TEHNOLOGIJE U ENERGETICI;
  7. MULTISEKTORSKI ZADACI U OBLASTI UNAPREĐENJA ŽIVOTNE SREDINE NA PUTU REPUBLIKE SRBIJE PREMA EU;
  8. EKONOMSKA I REGULATORNO-RAZVOJNA PITANJA ENERGETSKOG SEKTORA.

Dokumenta:

ENERGETIKA-2022

ENERGETIKA-2022.pdf | pdf | 795 KB | Last Changed: 20/01/2022 3:52pm