HSE Zlatibor 2022

HSE Zlatibor 2022

Interes svakog društva, svih subjekata i svakog pojedinca je da se ostvari najviši nivo bezbednosti i zdravlja na radu, da se ljudi, životinje i imovina zaštite od požara, kako bi se neželjene posledice kao što su povrede na radu, profesionalne bolesti i bolesti u vezi sa radom, katastrofe, ljudski životi, infrastruktura, objekti, materijalna šteta svela na najmanju moguću meru. Za ostvarivanje ovakvog cilja neophodan je sistematski pristup u preventivnom delovanju, koji jednim delom dostižemo razmenom iskustava i edukacijom.

HSE Centar organizovao je ovim povodom II Konferenciju “Bezbednost i zdravlje na radu i zaštite od požara”.

Više informacija o Konferenciji dostupno na web stranici HSE portala www.hse.rs.

Dokumenta:

Prvo-obavetenje-HSE-Zlatibor-2022

Prvo-obavetenje-HSE-Zlatibor-2022.pdf | pdf | 767 KB | Last Changed: 16/06/2022 9:09am

Preliminarni-program-HSE-Zlatibor-2022

Preliminarni-program-HSE-Zlatibor-2022.docx | docx | 1.6 MB | Last Changed: 26/09/2022 1:23pm

Program-HSE-Zlatibor-2022-MAILING-FINAL

Program-HSE-Zlatibor-2022-MAILING-FINAL.pdf | pdf | 749 KB | Last Changed: 29/09/2022 12:47pm