HSE Kopaonik

HSE Kopaonik

IV Konferencija Bezbednost i zdravlje na radu sa zdravstveno-medicincskog i tehničko-bezbednosnog aspekta, ekologije i zaštite od požara biće održana u periodu od 06.-10. Marta 2023. godine na Kopaoniku u hotelu Kraljevi Čardaci

Više informacija o Konferenciji dostupno na web
stranici HSE portala hse.rs i na www.bbn.co.rs