XIX Simpozijum o veštačenju

XIX Simpozijum o veštačenju

Na XIX Simpozijumu „Veštačenje saobraćajnih nezgoda i prevare u osiguranju“ prikazana su i rešenja za pojedine specifične slučajeve nalaza i mišljenja veštaka.

Pored razlika u izražavanju i nalazima veštaka, uočene su razlike u primeni veštine, pravnih okvira, logiciranju bez detaljnog poznavanja propisa, procenama i analizama opasnih situacija.

U cilju jednoobraznog izražavanja veštaka o uzrocima i doprinosima vezanim za nastanak i analizu opasne situacije, na XIX Simpozijumu biće posvećena posebna pažnja načinu izražavanja stavova veštaka i analizi opasne situacije. Ovo je važno tužiocima, sudijama, a posebno i advokatima da bi lako i jasno razumeli šta su veštaci mogli, a šta su utvrdili.

Prevare u osiguranju su vrlo česte (u EU se procenjuje da su zastupljene u oko 10%) i opasne, a posebno ako su praćene nalazom i mišljenjem veštaka u kome postoji tvrdnja da se saobraćajna nezgoda „zaista dogodila“. Zbog toga je predviđeno da na XIX Simpozijumu budu obrađeni najčešći tipovi prevara u osiguranju i primena mera za sprečavanje takvih prevara.

Documents:

Uputstvo-za-pisanje-radova

Uputstvo-za-pisanje-radova.docx | docx | 1.5 MB | Last Changed: 30/09/2020 11:50am

Drugo-obavestenje-final

Drugo-obavestenje-final.pdf | pdf | 1.2 MB | Last Changed: 02/10/2020 12:47pm

Prijavni-list

Prijavni-list.docx | docx | 39 KB | Last Changed: 05/10/2020 12:21pm

Program-simpozijuma

Program-simpozijuma.pdf | pdf | 1.3 MB | Last Changed: 20/10/2020 9:59am