Seminar unapređenja zdravlja

Seminar unapređenja zdravlja

Seminar unapređenja zdravlja pod pokroviteljstvom kompanije Zepter u Vili Drina, od 24-26. maja 2019, sadržala je predavanje na temu poboljšanja psiho-fizičkog stanja osobe i određene vežbe koje se praktikuju uz usvojeno teorijsko znanje.  Vežbe su podeljene  u tri celine, prema tome koji nivo našeg postojanja obuhvataju, a kako su isti neraskidivo povezani, neophodno je baviti se sa sva tri.

  1. Vođene meditacije (mentalni nivo)
  2. Energetske vežbe (emotivni nivo) 
  3. Joga vežbe (fizički nivo)

Seminar je držala Biljana Pejčić, čije je životno opredeljenje rad sa ljudima na ličnom rastu, razvoju i isceljenju fizičkog, duhovnog i emotivnog nivoa ka kontinuiranom napretku i kreativnom življenju. Zahvaljujući višegodišnjem iskustvu, g. Pječić efikasno kombinuje svoje znanje i veštinu sa podržavajucim stilom mentorstva, čime vodi i osnažuje pojedinca u njegovom pristupu životu i ostvarivanju sopstvenog punog potencijala.

Tri navedena seta vežbi čine kompletan pristup uravnoteženja na sva tri nivoa, baveći se svakim od njih, učesnik je po završenoj obuci  sposoban da ove tehnike primenjuje samostalno.

Seminar je namenjen svima koji vode računa o svome zdravlju, a posebno mladim ljudima, koji se u ovim vremenima bore za svoje pozicije ili očuvanje istih, i konstantno su u stresnim situacijama, nemajući dovojno vremena za bavljenje sobom. Ono što je dobro kod nekih tehnika o kojima će se učiti je to što se istim za vrlo malo vremena na dnevnom nivou postižu rezultati za koje su nekada bili potrebni sati. Vreme je danas veoma skup resurs i iz tog razloga se mnogi, praveći prioritete, odriču bavljenja sobom i svojim zdravljem, što je nedopustivo. Kada nacija poseže za sredstvima za smirenje u najboljim godinama, odgovornost i misija svih (u skladu sa mogućnostima) je da se to stanje promeni.

Documents:

Seminar-Vila-Drina-brosura

Seminar-Vila-Drina-brosura.pdf | pdf | 1.1 MB | Last Changed: 21/03/2019 11:02am

Prijavni-list

Prijavni-list.docx | docx | 125 KB | Last Changed: 21/03/2019 11:03am