HSE Kopaonik

HSE Kopaonik

IV Konferencija Bezbednost i zdravlje na radu sa zdravstveno-medicincskog i tehničko-bezbednosnog aspekta, ekologije i zaštite od požara biće održana u periodu od 06.-10. marta 2023. godine na Kopaoniku u hotelu Kraljevi Čardaci Više informacija o Konferenciji dostupno na web stranici…

BSLZ 2023

BSLZ 2023

18. Međunarodna konferencija o Bezbednosti saobraćaja u lokalnoj zajednici biće održana u periodu od 19.-22. aprila na Kopaoniku u hotelu Kraljevi Čardaci

ZAVARIVANJE 2022

ZAVARIVANJE 2022

DRUŠTVO ZA UNAPREĐIVANJE ZAVARIVANJA U SRBIJI – DUZS, član European Federation for Welding, Joining and Cutting organizuje od 12-15. oktobra 2022. godine 32. Savetovanje ZAVARIVANJE 2022. Savetovanje sa međunarodnim učešćem ZAVARIVANJE održava se svake dve godine i predstavlja priliku za…

HSE Zlatibor 2022

HSE Zlatibor 2022

Interes svakog društva, svih subjekata i svakog pojedinca je da se ostvari najviši nivo bezbednosti i zdravlja na radu, da se ljudi, životinje i imovina zaštite od požara, kako bi se neželjene posledice kao što su povrede na radu, profesionalne…

CIRED 2022

CIRED 2022

Nacionalni komitet CIRED Srbije (CIRED Srbija) u saradnji sa nacionalnim komitetima CIRED Crne Gore, Rumunije, i drugim komitetima, kompanijama i stručnjacima iz ostalih zemalja regiona organizovao je 13. savetovanje o elektrodistributivnim mrežama Srbije, sa regionalnim učešćem, od 12. avgusta do…

TSR 2022

TSR 2022

Opasne materije su sastavni deo tehnički visoko razvijenog industrijskog društva i imaju sve širu primenu sa trendom stalnog porasta obima proizvodnje i prometa. Sa jedne strane, opasne materije predstavljaju rizik za čoveka i životnu sredinu, a sa druge potrebu u…

BSLZ 2022

BSLZ 2022

Radovi autora bili su prijavljeni kroz Aplikaciju za elektronsku prijavu radova na www.bslz.org. Autori su mogli prijaviti radove i poster prezentacije. Prihvaćeni radovi i sažeci postera bili su objavlјeni u Zborniku radova, ukoliko su radni uslovi bili ispunjeni. Odluku o…