HSE Divčibare

HSE Divčibare

HSE Centar organizovao je Konferenciju “Bezbednost i zdravlje na radu“ posvećenu unapređenju mera za bezbedan rad na visini u oblasti graeđevine u skladu sa najavom izmene i dopune dela Zakona o BZR,  kroz radionicu koja će obraditi praktičnu primenu sistema dozvola za rad na nebezbednoj visini prilikom montaže i demontaže građevinske skele koja će biti instalirana na poligonu ispred Hotela.

Održan je obilazak pravnog subjekta u okolini Valjeva sa stanovišta bezbednosti i zdravlja na radu.

Documents:

Prijavni-list-HSE-Divcibare-2021

Prijavni-list-HSE-Divcibare-2021.docx | docx | 75 KB | Last Changed: 14/05/2021 9:19am

Program-HSE-2021-Divcibare

Program-HSE-2021-Divcibare.pdf | pdf | 960 KB | Last Changed: 03/06/2021 1:59pm