Usluge

BBN Congress Management je PCO – profesionalni kongresni organizator i pruža kompletnu uslugu organizacije konferencija, kongresa, seminara, simpozijuma, promocija, i drugih naučnih i profesionalnih skupova. Osim svoje osnovne delatnosti, BBN pruža i usluge konsultacija u oblastima hotelijerstva, kongresnog turizma, arhitekture i građevinarstva prilikom projektovanja, izgradnje i renoviranja kongresnih kapaciteta.


Aplikacija za prijavu radova

Tipični koraci prilikom organizacije konferencije, između ostalog podrazumevaju prijavu teme, odobravanje prijave teme, slanje pripremlјenog rada, vršenje odgovarajuće anonimne recenzije, slanje prezentacije, tehničku pripremu i druge korake u zavisnosti od specifičnosti konkretnog skupa.