1. O  Politici privatnosti

U ovoj Politici privatnosti (u daljem tekstu “Politika“) objašnjeno je na koji način kompanija BBN Congress Management d.o.o. Beograd, matični br. 20507381 sa sedištem u Beogradu, ulica Deligradska 9 (u daljem tekstu: „BBN“) prikuplja Vaše lične podatke, na koji način ih koristi i upravlja istim. Kompanija BBN je posvećena zaštiti i poštovanju Vaše privatnosti. Molimo Vas da pažljivo pročitate ovu Politiku, kako biste saznali zašto i kako prikupljamo Vaše podatke i na koji način će biti upotrebljeni.

U vezi sa ličnim podacima koje prikupljamo, BBN je „Rukovalac podataka“, odnosno subjekat koji određuje svrhu i način na koji se obrađuju lični podaci.

Ukoliko želite da nas kontaktirate u vezi sa Vašim ličnim podacima ili ovom Politikom, molimo da koristite ispod navedene kontakt podatke:

Poslovno ime: BBN Congress Management d.o.o.
Adresa: Deligradska 9
Broj telefona: 011/3629402
E-mail: bbn@bbn.co.rs

2. U koju svrhu i po kom osnovu obrađujemo podatke?

Prikupljamo Vaše lične podatke i cilju realizacije ugovornog odnosa koju mi kao tehnički organizator imamo sa organizatorima (u daljem tekstu: “poslovni partneri”) konferencija, kongresa, seminara, simpozijuma, promocija, i drugih naučnih i stručnih skupova (u daljem tekstu: “skupovi”), koji na nas prenose ovlašćenja tehničke organizacije prikupljanja ličnih podataka o učesnicima.

Vaše lične informacije uglavnom dobijamo direktno od Vas, prilikom Vašeg učestvovanja, odnosno prijave na neki od skupova Organizatora, odnosno uz Vašu saglasnost. Nećemo koristiti Vaše lične podatke u marketinške svrhe, osim ako nam to ne dozvolite. Sve Vaše lične informacije tretiraju se kao poverljive, a BBN i/ili naši poslovni partneri ih čuvaju na adekvatan način (za više informacija pogledajte odeljak: Da li BBN deli moje podatke sa trećim stranama?)

Takođe, u nekim slučajevima nam je neophodno da nam pružite Vaše lične podatke u svrhu izvršavanja Vašeg sporazuma sa Organizatorom, odnosno nama kao tehničkim organizatorom (npr. lični podaci za realizaciju izleta). Ukoliko ne želite da nam pružite Vaše lične podatke, mi možda nećemo moći da Vam pružimo usluge koje očekujete prilikom prijave učestvovanja na nekom od skupova u našoj tehničkoj organizaciji.

3. Koje podatke prikupljamo direktno od Vas?

Uobičajene kategorije podataka koje prikupljamo od Vas su: ime i prezime, adresa, pol, preferirani jezik, adresa plaćanja, email adresa, telefon, a koje navodite prilikom popunjavanja formulara na našem sajtu ili kada komunicirate sa nama putem telefona ili e-pošte, kao i ostale informacije koje ste odlučili da podelite sa nama na dobrovoljnoj osnovi.

4. Koja prava na privatnost imate?

Molimo da razumete da u svakom trenutku imate pravo da od kompanije BBN zatražite:

  • da Vam omogućimo pristup Vašim ličnim podacima, omogućimo kopiju ličnih podataka koje čuvamo, da Vas obavestimo za koje svrhe se koriste Vaši lični podaci, da Vas obavestimo sa kim se Vaši lični podaci dele, period tokom kog zadržavamo Vaše lične podatke
  • da zahtevate ispravku pogrešno unetih podataka, odnosno njihovo uklanjanje ili dopunu
  • da zatražite brisanje Vaših ličnih podataka („pravo da budete zaboravljeni“)
  • da zatražite prekid obrade Vaših ličnih podataka odnosno povučete saglasnost za obradu ukoliko je obrada zasnovana na Vašoj saglasnosti. Ukoliko su Vaše lične informacije neophodne za izvršenje određenih ugovornih obaveza kompanije BBN prema Vama, BBN možda ne bude u stanju da izvrši takve ugovorne obaveze. Takođe, ukoliko su Vaši lični podaci potrebni kako bi se BBN pridržavao određenih zakonskih obaveza, Vaš zahtev se ne može uvažiti.
  • da ograničite pristup Vašim podacima nama i/ili trećim stranama
  • da podnesete prigovor na način na koji rukujemo Vašim podacima, ukoliko se prigovor zasniva na zakonskim osnovama,      
  • da zahtevate prebacivanje podataka drugom rukovaocu podataka (pravo na prenosivost podataka)              

5. Gde se Vaši lični podaci čuvaju?

Lične podatke koje prikupimo o Vama čuvamo u bezbednom okruženju. Vaše lične informacije su zaštićene od neovlašćenog pristupa, otkrivanja, upotrebe, izmene ili uništavanja od strane bilo koje organizacije ili pojedinca.

Vaši lični podaci se čuvaju u digitalnom formatu i skladište se u BBN prostorijama i IT sistemima.

Prilikom obrade veoma poverljivih informacija (kao što su brojevi kreditnih kartica) preko interneta, poverljive informacije se prenose putem javne mreže u zaštićenoj (kriptovanoj) formi upotrebom SSL protokola, primenom najsavremenijih metoda tokenizacije osetljivih podataka, i u skladu sa PCI-DSS standardima. Sigurnost podataka prilikom kupovine garantuje procesor platnih kartica UniCredit Bank Beograd. Niti jednog trenutka podaci o platnoj kartici nisu nama dostupni.

3D Secure zaštita za sve trgovce i kupce – AllSecure Payment Gateway koristi najviše globalne standarde zaštite i privatnosti podataka. Svi trgovci koji koriste AllSecure Payment Gateway su automatski uključeni u 3D-Secure zaštitu, čime se kupcima garantuje bezbednost kupovine. Brojevi platnih kartica kupaca se ne čuvaju na našem sistemu, a sam upis se štiti SSL enkripcijom podataka.

6. Da li BBN deli moje podatke sa trećim licima?

Kompaniji BBN je zaštita Vaše privatnosti veoma važna, stoga nikada nećemo deliti vaše lične podatke sa trećim licem za svrhe koje nisu opisane u ovoj Politici.

Kao tehnički organizator skupova delićemo Vaše lične informacije sa Organizatorima skupova.

Kada to činimo, prenosimo Vaše podatke na servere koji obezbeđuju adekvatan nivo zaštite u skladu sa zakonodavstvom EU.

7. Koliko dugo BBN  čuva Vaše lične podatke

BBN će čuvati Vaše lične podatke 10 godina nakon realizacije ugovornog odnosa sa Organizatorom, na čijem skupu ste učestvovali. Imajući u vidu da se skupovi periodično ponavljaju i da se u međuvremenu objavljuju i distribuiraju materijali vezani za organizaciju novih skupova sa istom tematikom, mi ćemo čuvati vaše lične podatke radi blagovoremenog obaveštavanja i najavi novih skupova.

8. U koju svrhu koristimo Vaše lične podatke?

Vaše lične podatke koristimo na različite načine, uglavnom za realizaciju ugovornog odnosa po osnovu Ugovora o poslovno-tehničkoj saradnji sa Organizaotrima (npr. da tehnički organizujemo određeni skup za Organizatora i pozovemo zainteresovane učesnike, organizujemo plaćanje kotizacija i smeštaj učesnika). U određenoj meri koristimo Vaše lične podatke i za promovisanje i najavu nekih budućih skupova sa istom ili sličnom tematikom na kojoj ste već učestvovali.

9. Kolačići

Kompanija BBN na svom sajtu ne koristi tehnologiju koja je opšte poznata pod nazivom „kolačići“. Međutim, na sajtu BBN-a se nalaze linkovi ka drugim sajtovima/društvenim mrežama  (Facebook, Linedln, Instagram). Navedene društvena mreže ili treća strana mogu takođe automatski prikupljati informacije kao što su Vaša IP adresa, informacije o Vašem pretraživaču i uređaju i adresu sa koje posećujete našu stranicu.

Ova Politika se primenjuje isključivo na ovaj sajt, tako da, kada se povežete sa drugim sajtovima, molimo da pročitate politike privatnosti na tim sajtovima.

10. Poziv za učešće

Kompanija BBN bi želela da Vam šalje informacije o budućim skupovima i uslugama za koje biste mogli da budete zainteresovani (npr. da budete sponzor ili izlagač nekog od predstojećih skupova). Ukoliko niste saglasni da primate ovakve poruke, možete jednostavno da se odjavite u nekom kasnijem trenutku slanjem e-maila na bbn@bbn.co.rs ili klikom na “Odjava” koje se nalazi na kraju e-maila. 

11. Vaša saglasnost

Preuzimanjem informacija sa našeg sajta i korišćenjem istog, saglasni ste sa našom Politikom privatnosti.

12. Stupanje na snagu i izmene Politike privatnosti

Ova Politika stupa na snagu dana 21. avgusta 2019. godine.

Politika privatnosti će biti predmet redovnih revizija, a svaku ažuriranu verziju ćemo postaviti na našu internet stranicu.