Zavarivanje 2020

DRUŠTVO ZA UNAPREĐIVANJE ZAVARIVANJA U SRBIJI – DUZS, član European Federation for Welding, Joining and Cutting organizovao je oktobra 2021. godine Savetovanje ZAVARIVANJE 2020 u Kladovu, u hotelu Aquastar Danube.

Savetovanje sa međunarodnim učešćem ZAVARIVANJE održava se svake dve godine i predstavlja priliku za naučnike, inženjere, tehničare, zavarivače, dobavljače i korisnike da se sastanu i podele svoje iskustvo, ideje, informacije i da prošire postojeće znanje.

TEMATSKE CELINE

  1. KONVENCIONALNI I NEKONVENCIONALNI POSTUPCI ZAVARIVANJA
  2. OSNOVNI, DODATNI I POMOĆNI MATERIJALI
  3. INTEGRITET KONSTRUKCIJA I OSIGURANJE KVALITETA
  4. TEHNIČKA REGULATIVA, OBRAZOVANJE, EKOLOGIJA I ZAŠTITA