BSLZ 2019

Krsto Lipovac sa studentimaPozivamo autore da predloge tema sa sažecima i klјučnim rečima prijave kroz Aplikaciju za elektronsku prijavu radova na www.bslz.org. Autori mogu prijaviti rad ili poster prezentaciju. Prihvaćeni radovi i abstrakti postera biće objavlјeni u Zborniku radova, ukoliko se ispune dodatni uslovi. Objavlјuju se samo radovi kod kojih je bar jedan od autora platio kotizaciju i koji će biti izloženi na konferenciji (usmeno ili kao poster). Odluku o načinu izlaganja rada na konferenciji donosi naučni-programski odbor. Jedan autor može biti na najviše tri rada, od čega kao prvi autor na najviše dva rada. Izuzetno, Programski-naučni odbor može odobriti odstupanje od ovog pravila. Da biste prijavili temu, jedan od autora mora imati otvoren i verifikovan nalog na www.bslz.org.

VAŽNI DATUMI
Prijava tema sa sažetkom* - 30. novembar 2018.
Obaveštenje o prihvatanju tema - 07. decembar 2018.
Dostava radova i postera* - 18. januar 2019.
Obaveštenje o 1. recenziji - 04. februar 2019.
Dostava konačnog rada i postera* - 15. februar 2019.
Druga recenzija i odluka o prihvatanju - 22. februar 2019.
Dostavlјanje prezentacija - 02. april 2019.

*Prijave i radovi se dostavljaju isključivo preko aplikacije za elektronsku prijavu radova/postera, koja se automatski zaključava navedenim danima u 24:00 č.

www.bslz.org

Documents:

Prvo-obavestenje-BSLZ-2019-cir

Prvo-obavestenje-BSLZ-2019-cir.pdf | pdf | 963 KB | Last Changed: 20/11/2018 4:41pm

Prvo-obavestenje-BSLZ-2019-lat

Prvo-obavestenje-BSLZ-2019-lat.pdf | pdf | 943 KB | Last Changed: 20/11/2018 4:41pm

TURNIR-U-STONOM-TENISU-pravila

TURNIR-U-STONOM-TENISU-pravila.pdf | pdf | 393 KB | Last Changed: 04/02/2019 2:07pm

TURNIR-U-STONOM-TENISU-pravila-cir

TURNIR-U-STONOM-TENISU-pravila-cir.pdf | pdf | 392 KB | Last Changed: 04/02/2019 2:07pm

Izlet

Izlet.pdf | pdf | 280 KB | Last Changed: 04/02/2019 2:07pm

Prijavni-list-cir

Prijavni-list-cir.doc | doc | 138 KB | Last Changed: 04/02/2019 2:13pm

Prijavni-list-lat

Prijavni-list-lat.doc | doc | 135 KB | Last Changed: 04/02/2019 2:16pm

Program-marketinga-Email-lat

Program-marketinga-Email-lat.pdf | pdf | 797 KB | Last Changed: 22/03/2019 10:30am

Program-marketinga-Email-cyr

Program-marketinga-Email-cyr.pdf | pdf | 814 KB | Last Changed: 22/03/2019 10:30am