UPES

upesUDRUŽENјE ZA PRAVO ENERGETIKE U OKVIRU BUDUĆEG ENERGETSKOG TRŽIŠTA

Utorak 4. decembar 2018. godine u Beogradu,

Privredna komora Srbije

 

Udruženje za pravo energetike Srbije (UPES) koje je osnovano juna 2018. godine sa cilјem povezivanja eksperata u oblasti prava energetike i uporednog prava u energetskom sektoru u zemlјi, regionu i Evropi. Sticanje novih znanja iz prava energetike i prava u energetici, razmena iskustava u obavlјanju energetskih delatnosti i ugovaranja investicionih projekata, zaštite od svih vrsta rizika i svih drugih oblasti sa kojima se susreću pravnici, inženjeri i ekonomisti u energetici - su praktični cilјevi osnivanja Udruženja.

Promotivnu konferencija: UDRUŽENјE ZA PRAVO ENERGETIKE U OKVIRU BUDUĆEG ENERGETSKOG TRŽIŠTA.

Osnovne teme Konferencije bile su:

  1. razvojni pravci prava energetike - koji bi se sagledali sa aspekta različitih podoblasti prava energetike (električna energija, prirodni gas, obnovlјivi izvori) i različitih oblasti ekonomije i međunarodnih organizacija,
  2. nosioci promena na energetskom tržištu - učesnici na tržištu energije (energetski subjekti, kupci energije, regulatori, sudije, advokati i predstavnici infrastrukture tržišta energije).