Konferencija-Prouzrokovanje štete, naknada štete i osiguranje