CIRED 2018

simendic jovanovic

Nacionalni komitet CIRED Srbije (CIRED Srbija) u saradnji sa nacionalnim komitetima CIRED Crne Gore, Rumunije, i drugim komitetima, kompanijama i stručnjacima iz ostalih zemalja regiona organizuje Savetovanje o elektrodistributivnim mrežama Srbije, sa regionalnim učešćem.
Broj komercijalnih učesnika ove godine dostigao je rekordni broj od čak 59 firmi. Takođe, sa 114 učesnika iz inostranstva. Savetovanje je još jednom potvrdilo svoj regionalni karakter.
Od preko 140 prijavljenih radova, za prezentovanje na skupu prihvaćena su 104 rada.
Više informacija na www.ciredserbia.org.rs