Vesti

U toku prijava radova za BSLZ 2019

001 2

Pozivamo autore da predloge tema sa sažecima i klјučnim rečima prijave kroz Aplikaciju za elektronsku prijavu radova na www.bslz.org. Autori mogu prijaviti rad ili poster prezentaciju.
Prihvaćeni radovi i abstrakti postera biće objavlјeni u Zborniku radova, ukoliko se ispune dodatni uslovi. Objavlјuju se samo radovi kod kojih je bar jedan od autora platio kotizaciju i koji će biti izloženi na konferenciji (usmeno ili kao poster). Odluku o načinu izlaganja rada na konferenciji donosi naučni-programski odbor. Jedan autor može biti na najviše tri rada, od čega kao prvi autor na najviše dva rada. Izuzetno, Programski-naučni odbor može odobriti odstupanje od ovog pravila. Da biste prijavili temu, jedan od autora mora imati otvoren i verifikovan nalog na www.bslz.org.

VAŽNI DATUMI

  • Prijava tema sa sažetkom* - 30. novembar 2018.
  • Obaveštenje o prihvatanju tema - 07. decembar 2018.
  • Dostava radova i postera* - 18. januar 2019.
  • Obaveštenje o 1. recenziji - 04. februar 2019.
  • Dostava konačnog rada i postera* - 15. februar 2019.
  • Druga recenzija i odluka o prihvatanju - 22. februar 2019.
  • Dostavlјanje prezentacija - 02. april 2019.

Sve važne informacije o rokovima i uslovima na www.bslz.org