Vesti

U toku je prijava radova za IEEP '19!

ieep17 82 za sajt4

Poziv autorima

Mole se autori da prijave samo originalan rad koji nije ranije objavljivan.

Uputstvo za pisanje apstrakta
Apstrakt treba da sadrži:
· naslov rada otkucan velikim slovima
· ime autora otkucano prvo slovo velikim a ostala malim, prezime autora otkucano velikim slovima
· poštansku i mail adresu(e) autora
· tekst apstrakta treba da naglasi suštinu rada i da bude otkucan u regularnom fontu Times New Roman, 12pt, na maksimum jednoj stranici A4 formata
· ključne reči
Apstrakt je obavezno dostaviti na engleskom jeziku.

Uputstvo za pisanje rada:
Autori čiji radovi na osnovu apstrakta budu prihvaćeni za prezentaciju na Konferenciji biće obavešteni o prihvatanju njihovog rada do 02. februara 2019. godine. Tada će dobiti striktna uputstva za pisanje rada.

Objavljivanje radova:
Svi prihvaćeni radovi objaviće se na DVD-u Konferencije u originalnom obliku bez lekture i korekture. Izabrani radovi biće štampani u časopisima “Termotehnika” i “Thermal Science”.

ROKOVI:
31.01.2019. Rok za dostavu apstrakta
09.02.2019. Odluka o prihvatanju apstrakta
22.03.2019. Rok za dostavu celog rada
26.04.2019. Odluka o prihvatanju celog rada