Vesti

Novi rok za dostavu radova za simpozijum UZPS - 12. jul 2019.

fotka sajt simpz

Prijava radova

Apstrakti i radovi se dostavljaju u elektronskom formatu na E-mail adresu: bbn@bbn.co.rs ili bbn.pco@gmail.com.

Upustvo za pisanje apstrakta:

  • Može sadržati 200 - 250 reči
  • Mora biti struktuiran sa glavnim elementima rada: uvod, cilj, metodologija, rezultati i zaključci
  • Navodi se 5-7 ključnih reči
  • Naslov rada se piše velikim slovima, Times New Roman 12 pt
  • Imena autora, izuzev prvog autora se pišu Times New Roman 11 pt; Ime prvog autora se piše velikim slovima Times New Roman 11 pt
  • Tekst apstrakta se piše Times New Roman 11 pt, sa proredom 1,0
  • Apstrakt je potrebno dostaviti na srpskom ili engleskom jeziku

Uputstvo za pisanje rada:

  • Rad može sadržati maksimalno 10 stranica, sa uključenim apstraktom rada, fotografijama, tabelama i ostalim grafičkim elementima
  • Autori su dužni dostaviti lektorisan rad

Važni datumi

Rok za dostavu celog rada                                                                                              12. jul 2019.

Obaveštenje o prihvatanju rada                                                                                     26. jul 2019.

Rok za odabir forme prezentacije / usmeno ili poster                                                 16. avgust 2019.

Documents:

template-poster-uzps-2019

template-poster-uzps-2019.ppt | ppt | 139 KB | Last Changed: 03/07/2019 10:27am

Uputstvo-za-pisanje-rada-UZSP-2019

Uputstvo-za-pisanje-rada-UZSP-2019.doc | doc | 64 KB | Last Changed: 03/07/2019 10:27am

uzps-template-prezentacija-2019

uzps-template-prezentacija-2019.pptx | pptx | 68 KB | Last Changed: 03/07/2019 10:27am