Vesti

Izložbeni prostor za CIRED 2018 popunjen!

cired sasa 110

CIRED Srbija, kao sledbenik JUKO CIRED-a u pripremi savetovanja stekao je značajno iskustvo zahvaljujući prethodnim skupovima od kojih su poslednjih pet bili regionalnog karaktera i od strane velikog broja učesnika ocenjeni kao najznačajniji skupovi i oblasti distribucije električne energije u regiji.

X Savetovanju prisustvovalo je 730 registrovanih učesnika. Broj komercijalnih učesnika ove godine dostigao je rekordni broj o čak 61 kompanije. Takođe, sa 147 učesnika iz inostranstva, savetovanje je još jednom potvrdilo svoj regionalni karakter. Od preko 140 prijavljenih radova, za prezentovanje na skupu prihvaćeno je 107 radova. Uvereni smo da će i 11. Savetovanje biti izuzetna prilika za susret naučnika, stručnjaka, poslovnih ljudi, direktora elektrodistributivnih kompanija,inženjera iz oblasti distribucije, proizvođača, korisnika i servisera energetske i druge opreme za distribuciju, profesora i istraživača, konsultanata i projektanata, menadžera i eksperata iz svih oblasti koje imaju udela u funkcionisanju distributivnih sistema. 

Verujemo da ćete pravilno proceniti interes vaše kompanije da se na ovom Savetovanju predstavite na pravi i profesionalni način. U tom cilju predlažemo da iz bogate i raznovrsne ponude za poslovnu promociju kompanije izaberete onu koja će vas na najbolji način predstaviti vašim sadašnjim i budućim poslovnim partnerima.

Za informacije o mogućnostima sponzorstva kontaktirajte Marka Popovića putem E-maila bbn@bbn.co.rs.