Organizacija webinara / online konferencija

BBN svojim klijentima nudi mogućnosti organizacije webinara, odnosno online konferencija, putem dostupnih platformi - Zoom, Google Meet, Skype, Microsoft Teams, itd.

Organizacija webinara podrazumeva:

  • obezbeđivanje potrebnog softverskog alata
  • edukacija učesnika o korišćenju softverskog alata kroz distribuiranje upustva
  • tehnička podrška  - hosting, obezbeđvanje neophodne tehničke opreme
  • mogućnost snimanja konferencije, kao i Youtube live stream-a
  • montiranje i obrada video materijala