Usluge

ID

BBN Congress Management je PCO - profesionalni kongresni organizator i pruža kompletnu uslugu organizacije konferencija, kongresa, seminara, simpozijuma, promocija, i drugih naučnih i profesionalnih skupova. Pored svoje osnovne delatnosti, zahvaljujući iskustvu sticanom tokom višedecenijskog poslovanja i obrazovanom i stručnom kadru, BBN pruža i uslugu konsultacije klijentima iz oblasti hotelijerstva, kongresnog turizma, arhitekture i građevinarstva prilikom projektovanja i izgradnje kao i renoviranja kongresnih kapaciteta.