HSE Konferencija

hsePozivamo Vas da uzmete učešće na edukativnom skupu iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu, zaštiti od požara i ekologije, koji se održava u organizaciji HSE Centra na Kopaoniku.

Konferencija će Vam pružiti jedinstvenu priliku da upoznate kolege i razgovarate o najvažnijim pitanjima iz oblasti bezbednosti i zdravlja, industrijske bezbednosti i zaštite životne sredine.

Konferencija je odlična prilika za učenje, razmenu iskustva i mišljenja, proširenje mreže kontakta kroz prezentaciju vaših radova, dinamičnim diskusijama sa pitanjima i odgovorima kao i panel diskusijom i radionicom sa nekim od glavnih predavača.

HSE Centar organizuje III Konferenciju “Bezbednost i zdravlje na radu sa zdravstveno-medicinskog i tehničko-bezbednosnog aspekta, ekologije i zaštite od požara”. Više informacija o Konferenciji dostupno na web stranici HSE portala hse.rs i na www.bbn.co.rs.

Documents:

Prvo-obavetenje-HSE-Kopaonik-2022

Prvo-obavetenje-HSE-Kopaonik-2022.pdf | pdf | 697 KB | Last Changed: 23/11/2021 10:17am