ENERGETIKA 2022

Zlatibor Serbia Victor Tours 5 1 1024x695ENERGETIKA 2022 - DUGOROČNI I KRATKOROČNI IZAZOVI ZAPOČETE ENERGETSKE TRANZICIJE U SRBIJI / oblasti od interesa:

  1. OBNOVLJIVI IZVORI ENERGIJE (SUNCE, VETAR, VODA, BIOMASA, BIOGAS, GEOTERMALNA ENERGIJA...);
  2. KONVENCIONALNA ENERGETIKA I NJENO SUOČAVANJE SA ENERGETSKOM TRANZICIJOM;
  3. POVEZIVANJE ELEKTROENERGETSKOG SEKTORA SA SEKTORIMA GREJANJA, TRANSPORTA I INDUSTRIJE;
  4. ELEKTROENERGETSKE MREŽE I TRŽIŠTA U ENERGETICI;
  5. ENERGETSKA EFIKASNOST (DOMAĆINSTVA, KOMUNALNI SEKTOR, INDUSTRIJA, ZGRADARSTVO...);
  6. NOVE TEHNOLOGIJE U ENERGETICI;
  7. MULTISEKTORSKI ZADACI U OBLASTI UNAPREĐENJA ŽIVOTNE SREDINE NA PUTU REPUBLIKE SRBIJE PREMA EU;
  8. EKONOMSKA I REGULATORNO-RAZVOJNA PITANJA ENERGETSKOG SEKTORA.

 

DOSTAVA ABSTRAKATA:                                                                          16. JANUAR 2022.

OBAVEŠTENJE O PRIHVATANJU ABSTRAKATA:                                         23. JANUAR 2022.

DOSTAVA RADOVA ZA RECENZIJU:                                                              20. MART 2022.

OBAVEŠTENJE O RECENZIJI I PRIHVATANJU RADOVA:                                   3. APRIL 2022.

DOSTAVA KONAČNIH RADOVA I UPLATA AUTORSKIH KOTIZACIJA:                  8. MAJ 2022.

  

APSTRAKTI I RADOVI SE ISKLJUČIVO DOSTAVLJAJU PUTEM APLIKACIJE

RADOVI.SAVEZENERGETICARA.ORG

Documents:

ENERGETIKA-2022

ENERGETIKA-2022.pdf | pdf | 795 KB | Last Changed: 20/01/2022 3:52pm