ENERGETIKA 2020

image003

Pozivamo Vas da uzmete učešće na tradicionalnom međunarodnom Savetovanju ENERGETIKA koje se organizuje od 24. do 27. marta 2020. godine na Zlatiboru, Hotel Palisad.

Visoki renome koji savetovanja ENERGETIKA uživa u stručnoj domaćoj i međunarodnoj javnosti, a koja već odavno poseduje sve atribute svojevrsnih godišnjih sajmova nauke, struke, privredne i državne inicijative, zajedno sa razvojnim zadacima koji stoje pred energetskim, industrijskim, poljoprivrednim, komunalnim i javnim sektorom Srbije i regiona, predstavlja platformu predstojećeg XXXV međunarodnog savetovanja ENERGETIKA 2020.

Na međunarodnom savetovanju ENERGETIKA 2020  biće organizovane posebne forumsko-panelske analize sadašnjeg stanja i rasprave o glavnom pitanju savremene energetike: kako na optimalan način kroz energetsku tranziciju doći do održivih energetskih sistema. Oblasti koje su od najvećeg interesa za energetsku tranziciju su sledeće:

 1. Obnovljivi izvori energije (sunce, vetar, voda biomasa, biogas, geotermalna energija,...);
 2. Neobnovljivi izvori energije;
 3. Elektroenergetske mreže  i tržišta u energetici;
 4. Energetska efikasnost (domaćinstva, komunalni sektor, industrija, zgradarstvo,..);
 5. Nove tehnologije u energetici;
 6. Multisektorski zadaci u oblasti unapređenja životne sredine na putu Republike Srbije prema EU;
 7. Ekonomska i regulatorno-razvojna pitanja energetskog sektora.

Za sve navedene forumsko-panelske rasprave biće obezbeđeni kompetentni uvodničari i panelisti, a u raspravi će uzeti učešće i specijalni gosti (pozivni predavači iz zemlje i inostranstva), predstavnici državnih tela, energetskih i industrijskih kompanija  i naučno-istraživačkog  sektora.

Verujemo da će u naučnim i stručnim radovima i prilozima koji će biti podneti Programsko-organizacionom odboru Savetovanja dominirati sledeće teme:

 • strateško planiranje razvoja energetike i energetska politika;
 • finansijski inženjering i posebnosti pravne legislative u energetici;
 • savremeni elektroprenosni i elektrodistributivni sistemi i SMART tehnologije; savremene tehnologije u korišćenju uglja, nafte i gasa i proizvodnji toplotne i električne energije, analiza energetskih sistema (savremene analitičke metode i alati za modeliranje energetskih sistema, energetske ankete, sistemske analize, rezultati);
 • povezanost politike zaštite životne sredine, energetske efikasnosti i optimalnog energetskog razvoja;
 • ekološki, ekonomski i socijalni efekti korišćenja obnovljivih izvora energije;
 • održivi razvoj energetike sa aspekta smanjenja uticaja na klimatske promene;
 • prenos toplote i mase i modeliranja procesa u energetici (softverski alati u službi povećanja brzine i kvaliteta projektovanja, gradnje i energetske efikasnosti energetske i procesne opreme i postrojenja);
 • savremena naučna istraživanja, tehničko-tehnološka rešenja i inovacije u energetskom sektoru;
 • savremeni sistemi upravljanja i automatske regulacije u energetici i procesnoj tehnici;
 • studentski akademski projekti i
 • promotivno-marketinške prezentacije i izložbe o energo-dostignućima u energoprivredi, industriji, poljoprivredi, komunalnim sistemima, saobraćaju, zgradarstvu, obnovljivim i novim izvorima energije.

Verujemo da će i ovo 35. međunarodno savetovanje ENERGETIKA 2020 svojim naučnim rezultatima i uticajem na dalji razvoj nauke i energetskog sektora ostvariti značajan i pozitivan uticaj. Ono će pružiti šansu da najbolji radovi koje bude odabrao recenzentski žiri Programsko-organizacionog odbora Savetovanja, i koji budu napisani i na engleskom jeziku (nakon što prođu dodatne recenzije), bude objavljeno, ne samo u našem vodećem naučnom časopisu ENERGIJA (M51), već i u specijalnom broju poznatog međunarodnog časopisa Thermal Science, posvećenom 100 godina Saveza energetičara. Sve informacije biće dostupne putem sajta savezenergeticara.org.

S poštovanjem,

Milun Babić

Predsednik skupštine Saveza energetičara

Nikola Rajaković

Predsednik Saveza energetičara

Documents:

Prijavni-list

Prijavni-list.doc | doc | 116 KB | Last Changed: 25/12/2019 1:26pm

Program-marketinga

Program-marketinga.pdf | pdf | 782 KB | Last Changed: 25/12/2019 1:26pm

Prvo-obavetenje-Energetika-2020

Prvo-obavetenje-Energetika-2020.pdf | pdf | 663 KB | Last Changed: 25/12/2019 1:26pm