CIRED 2022

Otvaranje 4Nacionalni komitet CIRED Srbije (CIRED Srbija) u saradnji sa nacionalnim komitetom CIRED Crne Gore i drugim, kompanijama i stručnjacima iz zemlje i regiona, organizuje 13. Savetovanje o elektrodistributivnim mrežama Srbije, sa regionalnim učešćem, od 12-16. septembra 2022, Grand Hotel, Kopaonik, Srbija.

Krajnji rok za prijavu referata i dostavu apstrakta je 25. januar 2022.

Apstrakti i referati se dostavljaju isključivo putem web aplikacije:

radovi.cired.rs

Na gore datoj web stranici, autori se registruju i otvaraju svoj nalog preko kojeg vrše prijavu kako apstrakta, tako i koautora na radu.

NAPOMENA: Ukoliko ste u međuvremenu promenili email adresu, a imali ste ranije otvoren nalog na web aplikaciji radovi.cired.rs, nakon prijave sa starom email adresom, klikom na Vaše ime i prezime u desnom gornjem uglu, zatim klikom na [Promenite podatke] možete izvršiti izmenu Vaše email adrese, kao i drugih ličnih podataka.

Apstrakt treba dostaviti na srpskom i engleskom jeziku u sledećem formatu:

  •     Navesti naslov referata i apstrakt do 300 reči, bez komercijalnih (reklamnih) elemenata, uz navedene ključne reči
  •     Apstrakt ne sme da sadrži specijalne znakove, formule, tabele i slike ili fotografije

Autori referata (kontakt osobe) će biti obavešteni o prihvatanju referata najkasnije do 22. februara 2022. godine kada će dobiti i uputstvo za pisanje rada.

Konačna verzija referata se dostavlja obavezno na srpskom jeziku, a može i na engleskom jeziku. Kompletan tekst referata potrebno je dostaviti do 25. aprila 2022. godine.

Krajnji rok za uplatu kotizacije za autore je 15. avgust 2022. godine. Uplata kotizacije do naznačenog datuma obavezan je preduslov za uključivanje referata u program savetovanja, zbornik apstrakata i zbornik radova. Radovi koji nisu uključeni u program Savetovanja ne mogu biti prezentovani na savetovanju.

Kotizacija je obavezna za sve učesnike Savetovanja i iznosi:

  • Puna kotizacija: 130 €
  • Kotizacija za autore: 100 €

*Cene su izražene bez PDV-a

Documents:

cired-2022-po-e-mail-ENGLESKI

cired-2022-po-e-mail-ENGLESKI.pdf | pdf | 477 KB | Last Changed: 23/11/2021 11:52am

cired-2022-po-e-mail

cired-2022-po-e-mail.pdf | pdf | 505 KB | Last Changed: 23/11/2021 11:52am

program-marketinga-22-ENG-e-mail-compressed

program-marketinga-22-ENG-e-mail-compressed.pdf | pdf | 659 KB | Last Changed: 20/01/2022 4:05pm

program-marketinga-22-srpski-e-mail

program-marketinga-22-srpski-e-mail.pdf | pdf | 1017 KB | Last Changed: 20/01/2022 4:05pm