CIRED 2020

IMG 0001Nacionalni komitet CIRED Srbije (CIRED Srbija) u saradnji sa nacionalnim komitetima CIRED Crne Gore, Rumunije, i drugim komitetima, kompanijama i stručnjacima iz ostalih zemalja regiona organizuje 12. savetovanje o elektrodistributivnim mrežama Srbije, sa regionalnim učešćem, od 28. septembra do 2. oktobra 2020 19-23. aprila 2021, Kopaonik, MK Resort.

11. Savetovanju prisustvovalo je 860 registrovanih učesnika. Broj komercijalnih učesnika dostigao je rekordni broj od čak 74 kompanije. Takođe, sa 168 učesnika iz inostranstva Savetovanje je još jednom potvrdilo svoj regionalni karakter. Od preko 160 prijavljenih radova, za prezentovanje na skupu prihvaćeno je 120.

Službeni jezici na Savetovanju biće srpski i engleski (biće organizovan simultani prevod sa srpskog na engleski jezik i obrnuto).

Pozivamo sve stručnjake iz oblasti elektrodistributivnih mreža da napišu referate. 

Rok za dostavu radova je produžen usled odlaganja konferencije i novi radovi mogu biti prijavljeni do 28. septembra 2020. godine. 

Apstrakti i referati se dostavljaju isključivo putem web aplikacije:

radovi.cired.rs

Documents:

Program-marketinga-20-e-mail-compressed

Program-marketinga-20-e-mail-compressed.pdf | pdf | 1.5 MB | Last Changed: 11/12/2019 1:22pm

Prvo-obavestenje-e-mail

Prvo-obavestenje-e-mail.pdf | pdf | 996 KB | Last Changed: 18/08/2020 12:04pm