CIRED 2020

IMG 0001Nacionalni komitet CIRED Srbije (CIRED Srbija) u saradnji sa nacionalnim komitetima CIRED Crne Gore, Rumunije, i drugim komitetima, kompanijama i stručnjacima iz ostalih zemalja regiona organizuje 12. savetovanje o elektrodistributivnim mrežama Srbije, sa regionalnim učešćem, od 28. septembra do 2. oktobra 2020, Kopaonik, MK Resort.

11. Savetovanju prisustvovalo je 860 registrovanih učesnika. Broj komercijalnih učesnika dostigao je rekordni broj od čak 74 kompanije. Takođe, sa 168 učesnika iz inostranstva Savetovanje je još jednom potvrdilo svoj regionalni karakter. Od preko 160 prijavljenih radova, za prezentovanje na skupu prihvaćeno je 120.

Službeni jezici na Savetovanju biće srpski i engleski (biće organizovan simultani prevod sa srpskog na engleski jezik i obrnuto).

Pozivamo sve stručnjake iz oblasti elektrodistributivnih mreža da napišu referate. 

Krajnji rok za prijavu referata i dostavu apstrakta je 27. januar 2020. godine.

Apstrakti i referati se dostavljaju isključivo putem web aplikacije:

radovi.cired.rs

 Apstrakt treba dostaviti na srpskom i engleskom jeziku u sledećem formatu:

- Navesti naslov referata i abstrakt do 300 reči, bez komercijalnih (reklamnih) elemenata, uz navedene ključne reči
- Apstrakt ne sme da sadrži specijalne znakove, formule, tabele i slike ili fotografije

 

Autori referata (kontakt osobe) će biti obavešteni o prihvatanju referata najkasnije do 24. februara 2020. godine kada će dobiti i uputstvo za pisanje rada.

Documents:

Prvo-obavestenje-e-mail

Prvo-obavestenje-e-mail.pdf | pdf | 1 MB | Last Changed: 11/12/2019 1:12pm

Program-marketinga-20-e-mail-compressed

Program-marketinga-20-e-mail-compressed.pdf | pdf | 1.5 MB | Last Changed: 11/12/2019 1:22pm