BSLZ 2022

2Pozivamo autore da predloge tema sa sažecima i klјučnim rečima prijave kroz Aplikaciju za elektronsku prijavu radova na www.bslz.org. Autori mogu prijaviti radove i poster prezentacije. Prihvaćeni radovi i sažeci postera biće objavlјeni u Zborniku radova, ukoliko se ispune dodatni uslovi. Objavlјuju se samo radovi i sažeci kod kojih je bar jedan od autora platio kotizaciju i koji će biti izloženi na Konferenciji (usmeno ili kao poster). Odluku o načinu izlaganja rada na konferenciji donosi Naučno-programski odbor. Jedan autor može biti na najviše tri rada odnosno postera, od čega kao prvi autor na najviše dva rada odnosno postera. Izuzetno, Naučno-programski odbor može odobriti odstupanje od ovog pravila. Temu prijavilјuje jedan od autora (autor za korespodenciju) koji ima otvoren i verifikovan nalog na www.bslz.org.

VAŽNI DATUMI
Prijava tema sa sažetkom* / 12. novembar 2021.
Obaveštenje o prihvatanju tema / 22. novembar 2021.
Dostava radova i postera* / 18. decembar 2021.
Obaveštenje o 1. recenziji / 17. januar 2022.
Dostava konačnog rada i postera* / 4. februar 2022.
Druga recenzija i odluka o prihvatanju / 14. februar 2022.
Dostavljanje prezentacija / 1. april 2022.

Za sve eventualne probleme u vezi internet aplikacije možete se obratiti administratoru na admin@bslz.org.

Napravite nalog na internet stranici www.bslz.org za redovno dobijanje informacija o daljem toku organizacije konferencije na vaš E-mail.

Documents:

PO-BSLZ-2022-latinica-compressed

PO-BSLZ-2022-latinica-compressed.pdf | pdf | 968 KB | Last Changed: 21/10/2021 11:10am

First-Ann-RSLC-2022-compressed

First-Ann-RSLC-2022-compressed.pdf | pdf | 971 KB | Last Changed: 21/10/2021 11:10am

PO-BSLZ-2022-CIR-compressed

PO-BSLZ-2022-CIR-compressed.pdf | pdf | 980 KB | Last Changed: 21/10/2021 11:10am