Skupovi u pripremi

Opasne materije su sastavni deo tehnički visoko razvijenog industrijskog društva i imaju sve širu primenu sa trendom stalnog porasta obima...

ENERGETIKA 2022 - DUGOROČNI I KRATKOROČNI IZAZOVI ZAPOČETE ENERGETSKE TRANZICIJE U SRBIJI / oblasti od interesa:

  1. OBNOVLJIVI IZVORI ENERGIJE...

Nacionalni komitet CIRED Srbije (CIRED Srbija) u saradnji sa nacionalnim komitetom CIRED Crne Gore i drugim, kompanijama i stručnjacima iz zemlje...

XXV međunarodni naučni skup koji organizuju Institut za uporedno pravo, Udruženje za odštetno pravo i Pravosudna akademija iz Beograda, pod...

Sve više ima sporova i postupaka zbog (pokušaja) prevara u osiguranju, uz optužene iz redova veštaka saobraćajno-tehničke struke, procenitelja,...