Skupovi u pripremi

Pozivamo autore da predloge tema sa sažecima i klјučnim rečima prijave kroz Aplikaciju za elektronsku prijavu radova na www.bslz.org. Autori mogu...

Punih 25 godina od prve konferencije “Industrijska energetika” tadašnjeg Društva termičara Jugoslavije, koja 2008. stiče međunarodni karakter i...