Skupovi u pripremi

Pozivamo Vas da uzmete učešće na edukativnom skupu iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu, zaštiti od požara i ekologije, koji se održava u...

Pozivamo autore da predloge tema sa sažecima i klјučnim rečima prijave kroz Aplikaciju za elektronsku prijavu radova na www.bslz.org. Autori mogu...

Nacionalni komitet CIRED Srbije (CIRED Srbija) u saradnji sa nacionalnim komitetom CIRED Crne Gore i drugim, kompanijama i stručnjacima iz zemlje...