Značajniji skupovi organizovani do 2011. godine

grupna slika

Spisak najznačajnijih skupova koje je BBN organizovao u periodu od osnivanja do 2011. godine

 • VI MEĐUNARODNI KONGRES I IZLOŽBA O ENERGETSKOJ EFIKASNOSTI I OBNOVLJIVIM IZVORIMA ENERGIJE, 14 - 16 April, 2010, Inter Expo Center, Sofija, Bugarska
 • Proslava 20 godina postojanja BBN Congress Management-a, 27. novembar 2009, restoran Peking
 • II Regionalna konferencija: Industrijska energetika i zaštita životne sredine u zemljama Jugoistočne evrope, 22-26 jun, 2010, Zlatibor, Srbija
 • VII Savetovanje o elektrodistributivnim mrežama sa međunarodnim učešćem, 26. septembar - 01. oktobar 2010, Vrnjačka Banja, Srbija
 • Ugovor o osnivanju Energetske zajednice - sa izmenama i dopunama, Hotel Continental, Beograd, 3. decembar 2009.
 • EVROPSKI ISTRAŽIVAČKI INFORMATIVNI SKUP, Hotel Hyatt, Beograd, 29. jun 2009. godine
 • IV Internacionalna konferencija o problemima deregulisanog tržišta električne energije u Jugoistočnoj Evropi, 17. i 18. Septembar, 2009, Institut Mihailo Pupin, Beograd, Srbija (u saradnji sa Electric Power Systems Lab. TEIC, Grčka)
 • V MEĐUNARODNI KONGRES I IZLOŽBA O ENERGETSKOJ EFIKASNOSTI I OBNOVLJIVIM IZVORIMA ENERGIJE za Jugoistočnu Evropu, 6 – 8 April 2009, Nacionalni dom kulture (NDK) Sofija, Bugarska
 • 7th Meeting of the Joint Working Group on Gas Infrastructure and Regulation, septembar 2008
 • Sastanak Sekcije oralnih hirurga i impalantologa Srbije, 29 maj - 1. jun 2008. Hotel Park, Ivanjica
 • NAUČNO-STRUČNI SKUP O GASU I GASNOJ TEHNICI, Vrnjačka Banja, 27-30. maj 2008. godine.
 • VI SAVETOVANJE O ELEKTRODISTRIBUTIVNIM MREŽAMA SRBIJE I CRNE GORE sa regionalnim učešćem - CIRED, Vrnjačka Banja, 30. septembar - 3. oktobar 2008
 • Reporting on corporate news and corporate governance - Southeast Europe Pilot Workshop, Beograd, 22-26. oktobar 2007. godine.
 • Regionalna konferencija industrijska energetika i zaštita životne sredine u zemljama Jugoistočne Evrope, 24-28. juni 2008. Hotel Palisad, Zlatibor, Srbija
 • II Međunarodna konferencija o razvoju gasne industrije u tranzicionim zemljama Jugoistočne Evrope, Beograd, 12-17. jun 2007. godine.
 • Implementacija norveške bilateralne pomoći u 2006. godini, Beograd, 16. mart 2007.
 • Sastanak Komiteta za licenciranje/konkurenciju ERRA (Energy Regulators Regional Association), Beograd, 12-13. februar 2007.
 • Manji poslovi za UNDP i UNICEF, 2006
 • Drugo regionalno Savetovanje o elektrodistributivnim mrežama - CIRED, Zlatibor, 17 - 20. oktobar 2006.
 • World Gas Conference, Amesterdam, jun 2006
 • Simpozijum: PROCEDURE I PROBLEMATIKA IZGRADNJE OBJEKATA, Vrnjačka Banja, 31. maj – 3. jun 2006
 • Naučno – stručni skup o gasu i gasnoj tehnici sa međunarodnim učešćem „GAS 2006“, Vrnjacka Banja, 2006
 • XV KONGRES PRAVNIKA U PRIVREDI SRBIJE I CRNE GORE, 16-19. maj 2006.
 • Programiranje bilateralne pomoci Kraljevine Norveške 2006, I radionica 24. januara i II radionica održana 15. marta 2006. u Beogradu
 • Instruktivni seminar: Ugovor o Zajednici za energetiku Jugoistocne Evrope i znacaj tog Ugovora za preduzeca energetskog sektora i potrošace energije, 10. decembra 2005. godine na Pravnom fakultetu u Beogradu
 • Intel Channel Conference, Skopje, Makedonija, 2005 godine.
 • Intel Seminar 1-2005, Podgorica, 23. jun 2005. godine.
 • The Second Euro – regional Danubius Design Conference, Belgrade 2005
 • Naučno-stručni skup o gasu i gasnoj tehnici sa međunarodnim učešćem "GAS 2005", Vrnjačka Banja, 13-17. jun 2005. godine.
 • 15. KONGRES LEKARA SRBIJE, Vrnjačka Banja, 31. maj - 4. jun 2005. godine.
 • EBRD – European Bank for Reconstruction and Development, Godišnja skupština, rukovođenje i angažovanje lokalnog osoblja, Beograd, 2005
 • Specijalističke studije iz prava energetike, Igalo, april-maj 2005. godine.
 • Specijalističke studije iz prava energetike, Beograd, 2004/2005. godine.
 • Skup INDUSTRIJSKA ENERGETIKA 2004, Donji Milanovac, 28. septembar - 1. oktobar 2004. godine.
 • 18. Simpozijum o kablovima sa međunarodnim učešćem, Zlatibor, 12-15. septembra 2004. godine.
 • Intel Channel Conference 1-2004, Beograd, 24. maj 2004. godine.
 • Intel Channel Conference 1-2004, Sarajevo, Bosna i Hercegovina, 28. april 2004. godine
 • Invest Forum Economic Summi-Consolidation of Economic Co-operation in South-Eastern Europe, Beograd, Hotel Hyatt Regency, 30. mart 2004. godine
 • Seminari UNICEF, UNHCHR, UNDP, tokom 2003.
 • Seminar o kablovima "DIMENZIONISANJE ELEKTRIČNE ZAŠTITE SREDNJE I VISOKO NAPONSKIH KABLOVA JEDNOŽILNE KONSTRUKCIJE", Beograd, Hotel Jugoslavija, 27-28. novembar 2003. godine.
 • Intel Channel Conference 2-2003, Beograd, Hotel Hyatt Regency, 12. novembar 2003. godine.
 • Međunarodna konferencija "DETE U BOLNICI", Beograd, Hotel Jugoslavija, 15-18. oktobar 2003. godine.
 • 11. Simpozijum termičara Srbije i Crne Gore, Zlatibor, Hotel Čigota, 1-4. oktobar 2003. godine.
 • Međunarodna konferencija "ZAVARIVANJE", Beograd, 18-19. septembar 2003. godine.
 • Naučno-stručni skup o gasu i gasnoj tehnici "GAS 2003", Vrnjačka Banja, 22-25. jun 2003. godine.
 • INTEL Channel Conference 1 i 2, Beograd, Hotel Intercontinental, 13. maj 2003. godine.
 • VII Aerobik Festival, Beograd 2002. godine.
 • Workshop: New Energy Policies in Southeast Europe, Zlatibor 2002 godine.
 • 17. međunarodni simpozijum o kablovima, Zlatibor 2002. godine.
 • IV sednica Koordinacionog odbora Projekta: Zakonska i tehnička regulativa u gasnom sektoru zemalja jugoistočne Evrope, Beograd 2002. godine
 • Sastanak Izvršnog i Organizacionog odbora 17. simpozijuma o kablovima, Dvorac Dunđerski Bečej, 2002.
 • UNHCHR - Human Rights Treaty Reporting Tainining, Vrnjacka Banja 2002.
 • Balcan Power Conference - BPC, Beograd, Juni 2002. godine.
 • Naučno-stručni skup o gasu i gasnoj tehnici "GAS 2002", Vrnjačka Banja 2002. godine.
 • Sastanak sa ekspertima na temu: "Organizacija službe i protokoli lečenja u ginekološkoj onkologiji", Beograd, 2001. godine.
 • 45. GINEKOLOŠKO-AKUŠERSKA NEDELJA SRPSKOG LEKARSKOG DRUŠTVA, Beograd, 2001.
 • 25. JUGOSLOVENSKI MAJSKI SKUP: ODRŽAVANJE INDUSTRIJSKIH POSTROJENJA, Beograd, 2001.
 • 1., 2., 3. i 4. Savetovanje, Jugoslovenski Komitet medunarodne konferencije o elektrodistributivnim mrežama - JUKO CIRED, Zlatibor, 1998., Herceg Novi, 2000., Vrnjačka Banja 2002, Herceg Novi 2004.
 • 9., 10. Simpozijum JUKO CIGRE, Upravljanje i telekomunikacije u elektro-energetskom sistemu, Herceg Novi, 1998., 2000.
 • Balkanska konferencija o pripremi mineralnih sirovina, Beograd, 1999.
 • Stručna konferencija, Održavanje industrijskih postrojenja, Beograd, 1997. u saradnji sa Savezom održavaoca sredstava za rad Jugoslavije.
 • Simpozijum, Ribarstvo Jugoslavije, Cetinje, 1997. u saradnji sa Savezom poljoprivrednih inženjera i tehničara Jugoslavije.
 • Simpozijum, Povećanje efikasnosti procesa i zaštite životne sredine u termoenergetici, termotehnici, hemijskom inženjerstvu i procesnoj tehnici - YUTERM '97, Zlatibor, 1997. u saradnji sa Jugoslovenskim društvom termičara.
 • Seminari, Standardizacija u funkciji kvaliteta proizvoda i sistema kvaliteta preduzeća, JUS ISO 9000, Beograd, 1995., 1996. u saradnji sa Saveznim zavodom za standardizaciju.
 • Naučno-stručni skup "Industrijska energetika '96", Herceg Novi, 1996. u saradnji sa Jugoslovenskim društvom termičara, Sekcija za energetiku.
 • Savetovanje, Standardizacija i kvalitet u informacionim tehnologijama, Beograd, 1995. u saradnji sa Saveznim ministarstvom za razvoj, nauku i životnu sredinu.
 • 22., 23., 24., 25. Savetovanje JUKO CIGRE, (Jugoslovenski Komitet međunarodne konferencije o velikim visokonaponskim sistemima), Vrnjačka Banja, 1995., Herceg Novi, 1997., Vrnjačka Banja, 1999. i Herceg Novi 2001. godine u saradnji sa JUKO CIGRE.
 • Savetovanje, Bezbednost u elektrotehnici, Beograd, 1994. u saradnji sa Saveznim zavodom za standardizaciju.
 • Međunarodni kupovi u ritmičko-sportskoj gimnastici - Partizan Simpo, Beograd, 1994., 1995., 1996. u saradnji sa GK Partizan.
 • Sastanak međunarodnog elektrotehničkog komiteta IEC (International Electrotechnic Committee), Beograd, 1991. u saradnji sa Saveznim zavodom za standardizaciju.
 • 34. Evropski sastanak urednika televizijskih programa za decu i omladinu, Beograd, 1990. u saradnji sa Evropskom televizijom i Jugoslovenskom radio televizijom - JRT.
 • International Mineral Processing Conference, Istanbul, 1990. u saradnji sa Rudarskim fakultetom u Beogradu.
 • Seminar, Primena konstruktivnih termoplasta - ICI (United Kingdom), Tuheljske Toplice, 1990. u saradnji sa Interexport-om.
 • Prvomajska škola ronjenja, Dubrovnik, 1990. u saradnji sa Društvom podvodnih aktivnosti Srbije - URS.
 • Seminar, Product Liability, Novi evropski propisi o odgovornosti proizvođača, Beograd, 1990. u saradnji sa Jugoslovenskim društvom za motore i vozila - JUMV.
 • Seminar, Product Liability, Novi evropski propisi o odgovornosti proizvođača, Motori za gradske autobuse, Zagreb, 1989. u saradnji sa Jugoslovenskim društvom za motore i vozila - JUMV.