SNAGA 2016

slika snaga

Српскa нафтно-гасна асоцијација – СНАГА правни наследник некадашњег YUNG-а, је удружење које заступа интересе стручњака у области производње, прераде, промета, примене и транспорта сирове нафте, деривата нафте, природног гаса, биогорива, мазива и петрохемије у Републици Србији.

Радионица „Адитиви и адитивирана горива“ посвећена је била коришћењу адитива и адитивираних горива у возилима свих врста. На тржишту се налази велики број адитивираних горива која се нуде купцима, али шта то значи за возило, његов мотор, купац најчешће сазнаје од свог непосредног продавца горива.

Циљ радионице био је да прикаже пресек робних марки адитивираних горива у Србији и земљама Региона (брендови, цене у односу на неадитивирана горива и др.). За потребе ове радионице урађене су и упоредне анализе адитивираних и неадитивираних горива робних марки на тржишту Србије.

СНАГА је покушала да утврди утицај адитива на побољшање одговарајућих карактеристика горива значајних за рад мотора,  те су урађене компаративне анализе појединих карактеристика адитивираних и неадитивираних горива.

Documents:

Poziv-za-ucesnike

Poziv-za-ucesnike.pdf | pdf | 314 KB | Last Changed: 26/11/2015 3:53pm

Program-marketinga-SNAGA

Program-marketinga-SNAGA.pdf | pdf | 406 KB | Last Changed: 26/11/2015 3:54pm

Prijavni-list

Prijavni-list.docx | docx | 73 KB | Last Changed: 26/11/2015 3:55pm

Prijavni-list-lat

Prijavni-list-lat.docx | docx | 73 KB | Last Changed: 26/11/2015 3:55pm