Skupovi održani u periodu od 2011-2014

Spisak najznačajnijih skupova koje je BBN organizovao od 2011-2014. godine

  • PROBLEMI PRIKLjUČENjA MALIH GENERATORA NA DISTRIBUTIVNU MREŽU, Privredna komora Srbije, Beograd, 3. oktobar i 7. novembar, 2013. godine
  • 4. regionalna konferencija: Industrijska energetika i zaštita životne sredine u zemljama Jugoistočne Evrope, 26 - 29. jun 2013. godina
  • XIII Srednjeevropski kongres bujatričara, Hotel M (Best Western), Beograd, 5-8. jun 2013
  • 8. međunarodna konferencija BEZBEDNOST SAOBRAĆAJA U LOKALNOJ ZAJEDNICI, Hotel Divčibare, 18-20. april 2013.
  • RADIONICA O OPCIJAMA DALJINSKOG GREJANJA OPŠTINA, Obrenovac,14. novembar 2012
  • VIII Savetovanje o elektrodistributivnim mrežama Srbije / sa regionalnim učešćem, 23 - 28. septembar 2012
  • Međunarodna konferencija BEZBEDNOST SAOBRAĆAJA U LOKALNOJ ZAJEDNICI, Hotel Lepenski Vir, Donji Milanovac, 19-21. april 2012
  • III Regionalna konferencija: Industrijska energetika i zaštita životne sredine u zemljama Jugoistočne Evrope, MK Mountain Resort, Kopaonik, 21-25. jun 2011. godine
  • 19. MEĐUNARODNI KONGRES MEDITERANSKE FEDERACIJE ZA ZDRAVLJE I PRODUKCIJU PREŽIVARA, 25-28. maj 2011.