Za autore

POZIV AUTORIMA

Mole se autori da prijave samo originalan rad koji nije ranije objavljivan.

Uputstvo za pisanje apstrakta

Apstrakt treba da sadrži: 

  • naslov rada otkucan velikim slovima
  • ime autora otkucano prvo slovo velikim a ostala malim
  • prezime autora otkucano velikim slovima
  • poštansku i mail adresu(e) autora 
  • tekst apstrakta treba da naglasi suštinu rada i da bude otkucan u regularnom fontu Times New Roman, 12pt, na maksimum jednoj stranici A4 formata
  • ključne reči

Apstrakt je obavezno dostaviti na engleskom jeziku.

Uputstvo za pisanje rada:

Autori čiji radovi na osnovu apstrakta budu prihvaćeni za prezentaciju na Konferenciji biće obavešteni o prihvatanju njihovog rada do 10. marta 2015. godine. Tada će dobiti striktna uputstva za pisanje rada.

Objavljivanje radova:

Svi prihvaćeni radovi objaviće se na CD romu Konferencije u originalnom obliku bez lekture i korekture. Radovi u pisanoj formi obavezno moraju da budu dostavljeni na engleskom jeziku. Izabrani radovi biće štampani u časopisima “Termotehnika” i “Thermal Science”.

ROKOVI:
01.03.2015. Rok za dostavu apstrakta
10.04.2015. Rok za dostavu celog rada

Apstrakte i radove slati u elektronskoj verziji na e-mail adresu: bbn@bbn.co.rs

Tehnički organizator konferencije:

BBN Congress Management doo
Deligradska 9, 11000 Beograd
Srbija
Tel/fax: +381 (0)11 / 3629405, 2682318, 3629402
Mobilni telefon: +381 (0) 63 / 368594
Fax: +381 (0)11 / 3629406
E-mail: bbn.pco@gmail.combbn@bbn.co.rs
Web site: www.bbn.co.rs

Documents:

Prvi-poziv-IEEP-15

Prvi-poziv-IEEP-15.pdf | pdf | 958 KB | Last Changed: 27/01/2015 2:05pm